get your coursework done

O iExpert.pl

iExpert.pl jest liderem rynku ubezpieczeń dla osób wykonujących wolne zawody. Są to ludzie, którzy podobnie jak rolnicy, biorą los we własne ręce i zdani tylko na siebie rozwijają swoją działalność zawodową.

Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń dynamicznie rozwijamy dział ubezpieczeń rolnych pod marką iExpert Agro. Nasze plany nie ograniczają się jednak wyłącznie do sfery ubezpieczeń. Chcemy stworzyć platformę wymiany informacji obejmujących także doradztwo rolnicze oraz fundusze europejskie – miejsce, gdzie rolnik otrzyma dostęp do praktycznej, możliwie szerokiej wiedzy.

iExpert.pl – składa się z grupy doświadczonych specjalistów, którzy stawiają na jakość. Wierzymy, że droga od jakości do ilości zawsze prowadzić będzie do zadowolenia naszych klientów. Zależy nam na budowaniu relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Nasze propozycje poprzedzamy szczegółową analizą, naszym zdaniem nie ma uniwersalnych rozwiązań. Od 2010 roku jesteśmy w gronie zaledwie 5 firm w Polsce, które spełniły wyśrubowane wymagania i zyskały status Coverholder at Lloyd’s of London.

Naszą misją jest minimalizowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu, przez dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń. Szczególny nacisk kładziemy na skracanie czasu zawierania polis, redukowanie formalności do minimum oraz profesjonalne doradztwo.

Podstawowe informacje o spółce:
iExpert.pl SA, Aleje Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850. Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości gotówką.

iExpert.pl jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Spółka jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr 11170179/A. iExpert.pl jest agentem ubezpieczeniowym wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumieniu Art.11 ust.2 cytowanej ustawy. iExpert.pl jest jednym z najlepiej ubezpieczonych pośredników działających w Polsce. Polisa ubezpieczenia OC firmy jest zawarta na sumę 5.000.000 EUR.