get your coursework done

Partnerzy

POLISH PRESTIGE
logo PP
Polish Prestige Sp. z o.o., założona w grudniu 1990 r., jest pierwszą w Polsce prywatną firmą zajmującą się świadczeniem usług dla środowiska hodowców i użytkowników koni.

Naszym patronem duchowym jest książę Józef Poniatowski, dla którego Bóg, Honor i Ojczyzna były najwyższymi wartościami.

Od początku działalności specjalizowaliśmy się w organizacji aukcji, zawodów, pokazów, targów z udziałem koni, promocji polskiej hodowli, eksporcie i imporcie koni. Aktualnie świadczymy usługi spedycji i transportu międzynarodowego, obsługujemy przyjazdy klientów zagranicznych do polskich stadnin, prowadzimy doradztwo i profesjonalną wyceną koni, zapewniamy ubezpieczenia dla środowiska hodowców i użytkowników koni.

Polska jest krajem, w którym hodowla koni i jeździectwo stanowią element narodowej tradycji i kultury. Nasze pokolenie odziedziczyło cenny materiał genetyczny zgromadzony w polskich stadninach koni, wiedzę i talent wielu pokoleń hodowców, a także piękne obiekty, w większości o charakterze zabytkowym. Potencjału tego w niepodległej Rzeczypospolitej nie wolno zmarnotrawić. Ochrona tego potencjału i przekształcenie go w nowoczesny „koński przemysł” jest misją naszej Firmy i zadaniem naszego pokolenia.

www.polishprestige.pl

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

slider_krir

Krajowa Rada Izb Rolniczych reprezentuje wojewódzkie izby rolnicze przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej. Przedstawiciele KRIR biorą czynny udział w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przekazują swoje stanowisko w mediach odnośnie ważnych spraw dla wsi i rolnictwa.

Krajowa Rada Izb Rolniczych reprezentuje także ok. 4 mln. rolników – płatników podatku rolnego, dochodowego z działów specjalnych oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających wkłady gruntowe – którzy należą do niej z mocy ustawy.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zajmuje się także podnoszeniem kwalifikacji rolników oraz, wraz z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego, realizacją letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci rolników.

Instytucja działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Począwszy od 2006 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych jest członkiem COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych)  w Brukseli.

www.krir.pl