get your coursework done 

Ochrona prawna

adwokat_header

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej skierowane jest do rolników i przedsiębiorstw rolnych.

Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe, zapewniające uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego. Koszty sądowe i wynagrodzenie profesjonalistów pokrywa ubezpieczyciel.

Zakres ochrony obejmuje:

  • Ochronę prawną i poradę prawną przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych
  • Ochronę prawną i poradę prawną przy dochodzeniu odszkodowań za przymusowy ubój zwierząt
  • Ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń
  • Ochronę prawną i poradę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Ochronę prawną i poradę prawną w zakresie umów i praw rzeczowych dotyczących pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych nie podlegających obowiązkowi rejestracji
  • Ochronę prawną i poradę prawną umów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
  • Pokrycie kosztów rzeczoznawcy przy ocenie rozmiaru szkody w ubezpieczeniu upraw

Dodatkowo istnieje możliwość:

  • Ochrony prawnej i porady prawnej z tytułu stosunku dzierżawy i najmu oraz praw rzeczowych dot. ubezpieczonej nieruchomości