get your coursework done 

Ubezpieczenia Dobrowolne


SadDotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie upraw skierowane jest do wszystkich rolników prowadzących produkcję roślinną.

zobacz szczegóły »


budynki gospodarstwa

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną.

 zobacz szczegóły »


Traktor

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ubezpieczenie mienia ruchomego skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną.

zobacz szczegóły »


zboże

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw skierowane jest do wszystkich rolników oraz producentów rolnych prowadzących produkcję roślinną.

zobacz szczegóły »


krowa

Ubezpieczenie zwierząt

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników i hodowców będących właścicielami zwierząt.

zobacz szczegóły »


pasieka

Ubezpieczenie pasiek

Ubezpieczenie skierowane  jest do właścicieli pasiek pszczelich.

zobacz szczegóły »


drób

Ubezpieczenie drobiu

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich hodowców drobiu.

zobacz szczegóły »


futerkowe

Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

Ubezpieczenie adresowane jest do hodowców zwierząt futerkowych.

zobacz szczegóły »


Ryby

Ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną.

zobacz szczegóły »