get your coursework done 

Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Sad

Ubezpieczenie upraw skierowane jest do wszystkich rolników prowadzących produkcję roślinną.

Pełnym ubezpieczeniem od szkód spowodowanych przez huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, objęta może zostać podstawowa produkcja upraw:

 • zboża,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Pełnym ubezpieczeniem od szkód spowodowanych przez huragan, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, oraz w wyniku uboju z konieczności, polisa obejmuje także zwierzęta gospodarskie jak:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • świnie,
 • drób.