get your coursework done 

Ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb

Ryby

Ubezpieczeniem mogą być objęte karpie i pstrągi tęczowe w poszczególnych stadiach ich chowu lub hodowli. Polisa obejmuje szkody powstałe wsku

tek zatrucia lub uduszenia ryb, ich ucieczki, lub strat w hodowli związanych z niedoborem wody.