get your coursework done 

Ubezpieczenie upraw

zboże

Ubezpieczenie upraw skierowane jest do wszystkich rolników oraz producentów rolnych prowadzących produkcję roślinną.

W ramach polisy można ubezpieczyć:

  • każdą roślinę uprawną lub jej plon – od skutków gradobicia i powodzi,
  • rośliny jednoroczne – od przymrozków wiosennych,
  • rośliny ozime i wieloletnie – od ujemnych skutków przezimowania, łącznie ze skutkami przymrozków wiosennych,
  • plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plony zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu – od skutków ognia,
  • plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno – od skutków huraganu.

Naszym Klientom proponujemy do wyboru trzy formy ubezpieczenia upraw (plonów):

  • ubezpieczenie indywidualne upraw – zawierane na pisemny wniosek rolnika,
  • ubezpieczenie zbiorowe upraw – zawierane jest przez zarząd gminy, organizację rolniczą lub inny organ przedstawicielski, działający w imieniu określonej terytorialnie zbiorowości rolników,
  • ubezpieczenie upraw kontraktowanych – przeznaczone dla rolników prowadzących produkcję roślinną na podstawie podpisanych umów z
    jednostkami kontraktującymi plony, lub z właściwym związkiem branżowym plantatorów; ubezpieczenie na rzecz tych rolników zawiera jednostka kontraktująca ich plony.

Ponadto producentom lub dystrybutorom środków produkcji do uprawy roślin dajemy możliwość ubezpieczenia nakładów poniesionych na produkcję upraw. Umożliwiamy również ubezpieczenie upraw w szklarniach i namiotach foliowych od zdarzeń losowych oraz wymarznięcia upraw w wyniku uszkodzenia szklarni na skutek w/w zdarzeń losowych bądź przerw w dopływie ciepła.