get your coursework done 

Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

futerkowe

Ubezpieczeniem można objąć lisy, norki, oraz nutrie hodowane na fermach, od szkód powstałych wskutek padnięcia lub uboju z konieczności

zwierzęcia, na skutek choroby lub wypadku, oraz ognia, powodzi, lub huraganu.