get your coursework done 

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników


Ubezpieczenie OC dla rolników

OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną.

zobacz szczegóły »


Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

 zobacz szczegóły »


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną.

zobacz szczegóły »