get your coursework done 

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

zboże

Ubezpieczenie to skierowane jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, a więc:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • tytoń
 • chmiel,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki,
 • rośliny strączkowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane przez:

 • powódź,
 • suszę
 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne.

Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych tzw. dopłaty zobowiązany jest ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw.

Począwszy od 1 lipca 2008 roku za niewywiązanie się z obowiązku ubezpieczenia przynajmniej połowy upraw rolnikom grozi kara – po 2 euro za każdy nie ubezpieczony hektar.