get your coursework done 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

budynki gospodarstwa

Poza OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego rolnik – w myśl ustawy – powinien również zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie skierowane jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną.

Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:

 • ognia,
 • huraganu,
 • opadów śniegu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • uderzenia piorunu,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Budynek podlegający ubezpieczeniu to, zgodnie z prawem budowlanym, obiekt, który ma fundamenty i jest pokryty dachem – nie musi mieć jeszcze okien i drzwi. Przy czym, by obowiązek ubezpieczeniowy powstał budynek powinien mieć co najmniej 20m2 powierzchni.